Märta Eriksson – nöjd och väl förberedd för högskolan

Marta_Eriksson

Våren 2014 tog Märta Eriksson studenten på Europaskolan Strängnäs. Nu går hon på Handelshögskolan och kan inte nog uppskatta hur väl förberedd hon blivit under sina gymnasieår.

– Nu har det inte gått många månader sedan klassen tog sina stapplande steg ut genom dörren i Philosophicum för springa mot sitt vuxenliv, säger Märta som nu gått snart två månader på Handelshögskolan.

Direkt märkte hon hur viktigt det var att vara väl förberedd från gymnasiet.

– Jag kan inte tillräckligt uppskatta de kunskaper jag har med mig i bagaget när jag nu studerar här. Erfarenhet, framför allt från UF, men även från kurserna i ekonomi har varit helt övervägande för att jag ska kunna ligga i fas med mina studier.

Märta kan inte nog betona hur mycket kursen i företagsekonomisk specialisering har hjälpt henne:

– Att komma till högskolan och vara bekant med till exempel nyckeltal, och att ha fått en genomgång av nuvärden samt hur tillhörande tabeller ser ut, har varit helt ovärderligt för mig. Det har också gjort att jag har kunnat ligga steget före. Mitt tentaplugg hade varit tusen gånger tuffare om jag inte hade valt den kursen.

Märta avslutar med ett särskilt tack till sin lärare i företagsekonomi, Robert Berg:

– Jag kan inte nog tacka dig för min tid på Europaskolan Strängnäs. Med de kunskaper jag tog med mig därifrån känns minst tre år till av ekonomistudier som en fröjd.

Tack för din återkoppling Märta! Vi önskar dig varmt lycka till med dina fortsatta studier.