Lovisa Strange och Calle Klang i Science 17 har vunnit stipendium för deltagande i Lise Meitner-dagarna 2019

Stort grattis till våra spetselever Calle Klang och Lovisa Strange! De har nämligen vunnit stipendier för mycket goda insatser i fysik. Priset innebär två platser under Lise Meitner-dagarna 2019 – en årlig konferens för fysikintresserade gymnasieelever.

Målet med Lise Meitner-dagarna är att låta ungdomar möta aktuell och intressant fysik i ämnets hela bredd. Därigenom ska de få en ökad förståelse för fysikens roll och möjligheter. På lång sikt är syftet att öka intresset för ämnet fysik och stimulera fler elever att gå vidare till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar.

Fysikläraren Erik Waltersson fick ett erbjudande om att anmäla två elever från Europaskolan Strängnäs till årets Lise Meitner-dagar, som i år arrangeras för femte gången.

Men man kunde också ansöka om stipendium, vilket Erik gjorde. Det visade sig vara ett lyckat beslut. Europaskolan Strängnäs vann nämligen hela två stipendier: ett till Lovisa Strange och ett till Calle Klang, som båda går i årskurs 2 på spetsutbildningen Science.

De två vinnarna valdes ut tack vare mycket goda resultat i fysik 1 (A med stor marginal) och mycket goda resultat på uttagningstävlingen till Wallenbergs fysikpris. Stipendiet är värt 5 000 kronor per person och är förstås ytterst välkommet.

Vi är så stolta över våra stipendiater som ser fram emot tre intensiva konferensdagar i höst, närmare bestämt den 22 till 24 november.

Varmt grattis från oss alla på Europaskolan Strängnäs!

Läs mer om Lise Meitner-dagarna  >
Läs mer om Wallenbergs fysikpris  >