LÄS-projektet
– ett unikt projekt för fortbildning av lärare i Strängnäs

Att återuppbygga Strängnäs kommun som en skolstad, det är slutmålet för LÄS-projektet. Det är ett fortbildningsprojekt för lärare i Strängnäs, som pågått sedan hösten 2018. Inte mindre än 17 professorer (!) medverkar i detta projekt, som har flera syften. Dels handlar det om att stärka lärarnas ämnesmässiga och relationsmässiga kompetens. Dels ska fortbildningen bli en plattform för mer intensivt samarbete mellan stadens friskolor och kommunala skolor.

LÄS står för lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan. Det är ett pilotprojekt mellan Stiftelsen Europaskolan, Strängnäs kommun och Uppsala universitet. Till att börja med administreras fortbildningen av Stiftelsen Europaskolan, men på sikt är tanken att den ska drivas av ett samarbetsorgan som är gemensamt för skolorna i Strängnäs.

På kort sikt arbetar man för utökad samverkan mellan skolorna i kommunen, både ämnesmässigt och mellan skolor, oavsett huvudman.

Långsiktigt syftar projektet till att i Strängnäs bygga upp en kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå, med stöd av ledande universitets- och högskolemiljöer i regionen.

Fortbildningen är öppen för alla lärare från samtliga skolor i kommunen. Den första kursen startade i september 2018 och avslutas i april 2019. Från och med år två kommer fortbildningen att akademiskt knytas till en av regionens högskolor, medan själva utbildningen sker i Strängnäs.

Genom fortbildningen ska lärarna få stärkt förmåga att strukturera och disponera innehållet i sina kurser och lektioner; få ökad kompetens i att leda och organisera arbetet i klassrummet samt utveckla sin förmåga att göra utvärderingar – både av elevernas olika förutsättningar och sina egna prestationer.

Utbildningen varvar praktisk tillämpning med föreläsningar och litteratur – varav allt kan tillämpas i lärarens egen undervisning. Dessutom dokumenterar deltagarna arbetet i en blogg.

Föreläsningarna är också öppna för allmänheten, med framträdande och aktuella gästföreläsare. Hittills kan vi se tillbaka på sex mycket intressanta kvällar i Djäknehallen – Europaskolan Strängnäs aula.

Nu ser vi fram emot LÄS-projektets spännande fortsättning!

Vill du veta mer? Läs mer här >