Lärare i engelska/spanska, årskurs 4–9

Europaskolan Rogge är inne i en spännande tillväxtfas. Skolan som startade år 2008 med årskurs 6–9, utökade till årskurs 4–9 år 2013. I dag har skolan cirka 400 elever och växer ur kostymen. Under år 2018 räknar vi med att våra nya lokaler är uppbyggda och beredda att ta emot eleverna i moderna labbsalar. Senast år 2020 kommer skolan att ha växt till cirka 500 elever. Vi söker nu ambitiösa lärare som vill växa tillsammans med oss.

Tjänsten gäller från och med ht -16 och är en tillsvidaretjänst på 100 procent.
Vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi anställer löpande under processen.

Vi söker i första hand dig som är behörig lärare, med lärarexamen och lärarlegitimation enligt skollagens krav. Alternativt har du genomgått lärarutbildningen eller annan adekvat utbildning för att undervisa. Du är också van att arbeta med IT i undervisningen samt att arbeta i arbetslag.

Europaskolan ägs av den ideella Stiftelsen Europaskolan och drivs i form av ett aktiebolag, utan krav på avkastning. Stiftelsen är även politiskt och religiöst oberoende.
Allt eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten, för att utveckla undervisningen och skolan.

Stiftelsen Europaskolan har lång erfarenhet av att driva friskolor i Strängnäs. Där startade gymnasiet Europaskolan Strängnäs 1994 och grundskolan Europaskolan Rogge 2008. Gymnasiet var först i Sverige med att tillämpa Kunskapsrörelsens idéer, med kunskap och kvalitet i fokus.

Europaskolan bedriver också flera av landets få spetsutbildningar, både på högstadie- och gymnasienivå.

Värdegrund

Europaskolan bygger på en humanistisk, vetenskaplig grund, där vi vill utveckla varje elev till en harmonisk och ansvarstagande individ. Här ska eleven bli väl förberedd för nästa steg, som en bra start i livet.

På Europaskolan sätter vi kunskapen i centrum, med engagerade lärare, ordning och reda, trygghet och gemenskap som förutsättningar för lärande. Elevtrivseln är här en viktig del av vår värdegrund liksom att ha höga förväntningar på våra elever. Genom att ge, ta och fordra ansvar, skapar vi tillsammans resultat med tydliga mål för vårt arbete.
Vi vill måna om allas lika värde, där varje elev ska bli sedd, med omtanke, förtroende och respekt. Då ser vi resultat direkt i klassrummet, där var och en får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Skolan är Europaorienterad med omvärldsorientering och inslag av undervisning på engelska.

Vi har höga ambitioner och krav i fråga om kvalitet och utveckling, med ständig strävan efter pedagogisk förnyelse i en digital miljö.


Varaktighet, arbetstid
Tillsvidare, heltid

Lön
Fast månads- vecko- eller timlön

Ansökan
Vi tar emot ansökan via e-post: ansokan.rogge@europaskolan.org

Kontaktperson

Marcus Lindvall
Rektor

Telefon: 072-211 42 22
E-post: marcus.lindvall@europaskolan.org


Arbetsgivare
Europaskolan Rogge

Postadress
Europaskolan Rogge
Solstigen 2–4
645 40 Strängnäs

Besöksadress
Solstigen 2–4
Strängnäs

Telefon: 0152-33 11 02
E-post: kansli.rogge@europaskolan.org