ForskarFredag med föreläsningar för våra spetsklasser på Europaskolan Rogge

Tanken med ForskarFredag är att på ett inspirerande sätt nå ut till allmänheten och ungdomar för att de ska kunna ta del av de förebilder som finns inom forskningsvärden och den forskning som bedrivs runt om i vårt land.

Vi är glada att genom det här projektet kunna ge våra elever en inblick i hur det egentligen är att arbeta som forskare, hur roligt och spännande och vardagsnära forskning kan vara. Självklart hoppas vi att vi genom det ska kunna inspirera till högre utbildning och varför inte en och annan forskarkarriär?

Temat för ForskarFredag 2022 är ”En bättre och friskare värld”

EU har utsett fem olika ”mission-områden”, där man vill göra gemensamma och riktade forsknings- och innovationssatsningar som syftar till att fokusera resurser, mänskliga såväl som ekonomiska, kring ett fåtal utvalda samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar.

  • Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
  • Cancer
  • Markens tillstånd och livsmedel
  • Klimatneutrala och smarta städer
  • Friska hav, kust-och inlandsvatten

Den 29 september fick våra elever i spetsklasserna årskurs 7–9 inom matematik och NO ta del av två olika och mycket intressanta föreläsningar av två olika forskare.

Den första föreläsning stod Jonas Strandberg för via länk från Stockholm. Jonas är partikelfysiker och hade en central roll i arbetet som ledde till upptäckten av Higgsbosonen. Han är verksam som universitetslektor och docent vid KTH och som forskare vid CERN. I föreläsningen berättade han bland annat om forskningen som bedrivs på CERN-laboratoriet.

På den andra föreläsningen för fick eleverna träffa Anna Jonsson även hon via länk. Anna är forskare på Umeå universitet och forskar om hur formella språk (såsom programmeringsspråk) kan användas för att modellera naturligt språk.

Föreläsningen Logiken bakom datorer, handlade bland annat om:

  • Ettor och nollor – hur fungerar en dator och varför är den skapad på just det viset?
  • Algoritmer, vad de är och hur vi kan jobba med att göra dem effektivare.
  • Varför det är så svårt att få en dator att prata som en människa.
  • Varför det är viktigt att människor med olika erfarenhet och bakgrund utvecklar datorsystem.

Här hittar du mer information om ForskarFredag:
Läs mer om projektet här >
Läs mer om att “Låna en forskare” här >

Plastexperimentet en del av ForskarFredag

Som en del av ForskarFredag deltog också alla niorna på Europaskola Rogge i “plastexperimentet”.

Uppmaningen löd: Var med och medborgarforska för miljön! Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. I ForskarFredags massexperiment 2022 – PLASTEXPERIMENTET – kan ni hjälpa forskarna kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.

Det gick till så att niornas under sin årliga vandring uppmätte en sträcka på 100 meter där allt plastskräp samlades in. Efter insamlingen av plastskräpet vägdes, sorterades och kategoriserades plasten. Totalt samlades det in 1,2 kg plast. Resultatet rapporterades sedan in till plastexperimentet. Syftet är att hjälpa forskare att kartlägga hur mycket skräp som finns i olika naturtyper i Sverige. Resultaten kommer att analyseras för att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Genom att vara en del av Plastexperimentet och att reflektera över resultaten får eleverna en större medvetenhet om miljöproblem med plast, vilket utgör en förutsättning för ändrat beteende kring miljö och nedskräpning.

Här kan du läsa mer om Plastexperimentet >