Festlig och fartfylld terminsstart på Europaskolan Rogge

Höstterminen är nu i full gång på Europaskolan Rogge! Terminen startade på traditionsenligt sätt med School’s in, följt av klassens dag och Roggedagen – allt med stämningen på topp.

Onsdagen den 16 augusti var det äntligen dags för skolstart på Europaskolan Rogge, efter ett långt sommarlov. Precis som tidigare år startade vi med festliga School’s In, som ger alla tillfälle att träffas och lära känna varandra under olika aktiviteter och mingel på skolgården. Vi har då också lite extra fokus på våra elever i årskurs 4 som kommer för första gången och på vår nior som laddar för sitt sista och avslutande skolår här hos oss.

Dagen därpå var det klassens dag, då mentorerna hade planerat olika aktiviteter i varje klass. Fokus här låg just på klassen samt trygghet och gemenskap – tillsammans blir vi starka. Eleverna fick också förbereda sig inför terminens kunskapsinhämtning.

Som avslutning på veckan följde ännu en tradition: Roggedagen. Då samlas vi på Vasavallen för tävlingar i olika grenar och stationer som idrottslärarna knåpat ihop, där samarbete och gemenskap står i centrum. De olika grupperna delas in med medlemmar från samtliga årskurser. De äldre eleverna får agera lite som mentorer och stöttar de yngre genom att vara förebilder och i praktiken visa vad “Roggeanda” står för.  Det är så kul att se hur väl alla kämpade, och vi fick återigen bevis på hur denna dag leder till både glädje och ökad sammanhållning.

Vi är mycket stolta över både personal och elever som med glädje och energi tar sig an uppgifter på ett föredömligt sätt. Med denna uppstart kan läsåret inte bli annat än succé.

Varmt välkomna till Europaskolan Rogge!