Europaskolan Strängnäs samarbetar med Utrikespolitiska institutet

UI

ESS har ingått ett samarbete med Utrikespolitiska institutet. Det ger våra gymnasieelever och lärare möjligheter till fördjupade studier om internationell politik.

Vårt medlemskap innebär bland annat att vi deltar på skräddarsydda fokusdagar om den senaste forskningen eller att vi gästas av en föreläsare som behandlar en aktuell fråga.

Målet med samarbetet är att fördjupa intresset för och vidga kunskapen om utrikespolitiska frågor.

Läs mer om Utrikespolitiska institutet: www.ui.se >