Europaskolan Strängnäs på Innovation Camp i Helsingfors

Europaskolan_Helsingfors

Fem elever och två lärare från Europaskolan Strängnäs har fått möjlighet att delta i CBEwB – ett internationellt projekt som verkar för att främja samarbete och ung företagsamhet i Sverige, Finland, Estland och Lettland. Första eventet, ”Innovation Camp”, ägde rum i Helsingfors 27 till 29 september, och så många som 110 elever och 20 lärare från de fyra olika länderna närvarade.

Här är programmet för Helsingforsresan:

Dag 1:
De svenska deltagarna träffades på Sky City Arlanda för att lära känna varandra. Här blev det genomgång i stora drag av projektet och samarbetslekar, både mellan eleverna och lärarna. Sedan väntade fritid på Arlanda och gemensam middag.

Dag 2:
Den andra dagen startade med frukost 04.30 och tidig avfärd mot Helsingfors med flyg. Alla deltagare från samtliga länder samlades på hotell Presidentii i centrala Helsingfors. Så startade projektet med introduktion, teamwork och brainstorming kring nya affärsidéer, där deltagarna bildade olika grupper. Matthew Wood från företaget Amcham Finland höll sedan en föreläsning, innan dagen avslutades med mer lekfyllda aktiviteter för att stärka sammanhållningen, såsom musikquiz. Eleverna fick även lite egentid i Helsingfors.

Dag 3:
Tredje dagen samlades alla i den gamla biografen Astoria. Här bjöds på föreläsning av medarbetare från Microsoft. Eleverna ägnade sig också åt teamwork och fick marknadsföra sina affärsidéer i Helsingfors största köpcenter. Vistelsen avslutades med summering och planering för nästa event. Därefter var det avsked och hemresa.

Tack alla för mycket intressanta och givande dagar!