Europaskolan Strängnäs får bästa möjliga omdöme av SkolinspektionenSkolinspektionen är klar med sin tillsyn av gymnasiet Europaskolan Strängnäs, med bästa möjliga resultat. De ger oss nämligen godkänt utan brister!

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. I januari var det vår skolas tur att få tillsyn.

Så här skriver Skolinspektionen om Europaskolan Strängnäs: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningens krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Europaskolan Strängnäs.”

Resultatet innebär att skolan har fått godkänt, vilket är det bästa möjliga omdömet Skolinspektionen ger. Dessutom är det godkänt ”utan brister”, vilket är mycket ovanligt.

Vi är förstås mycket nöjda och riktar ett stort och varmt tack till alla som studerar på, tjänstgör på, och är engagerade i vår skola. Det är tillsammans vi gör detta möjligt: att skapa en skola där man lär för livet, med både hjärta och hjärna.

Nu ”pumpar vi däcken” ännu hårdare!

Här är Skolinspektionens beslut >

Läs mer om Skolinspektionens regelbundna tillsyn >