Europaskolan Rogge får bästa möjliga omdöme av Skolinspektionen

Nu har Skolinspektionen gjort sin regelbundna tillsyn av Europaskolan Rogge. Precis som gymnasiet Europaskolan Strängnäs fick vår skola bästa möjliga resultat: godkänt utan brister!

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. I januari var det vår skolas tur.

Så här skriver Skolinspektionen om grundskolan Europaskolan Rogge: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningens krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Europaskolan Rogge.”

Resultatet innebär att skolan har fått godkänt, vilket är det bästa möjliga omdömet Skolinspektionen ger. Dessutom är det godkänt ”utan brister”, vilket är mycket ovanligt.

Vi är mycket stolta och vill rikta ett varmt tack till alla som studerar på, tjänstgör på och är engagerade i vår skola. Tillsammans skapar vi en skola där man lär för livet, med både hjärta och hjärna.

Nu ser vi fram emot ett fortsatt gott och utvecklande samarbete!

Här är Skolinspektionens beslut >
Läs mer om Skolinspektionens regelbundna tillsyn >