Europaskolan Malma får Kulturrådets bidrag till Skapande skola

Under vintern har Europaskolan Malma ansökt om statsbidraget Skapande skola från Statens kulturråd och i slutet av april fick vi veta att vi är en av de skolor som får ta del av bidraget

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Under läsåret 2017/2018 kommer Europaskolan Malma att ha ett samarbete med professionella konstnärer från Art Lab i Gnesta. Konstnärerna kommer då hit för att tillsammans med eleverna jobba med konstprojekt som ska försköna skolan, skapa bättre arbetsmiljö och öka elevernas inflytande och lust att skapa.

Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta med Skapande skola under några år framöver. Genom det vill vi lägga grunden till en stark kulturtradition på Europaskolan Malma.