Europaskolan i Strängnäs ska inte förväxlas med Europaskolan i Stockholm

europaskolan_gymnasium_skylt

I dagens DN finns en artikel om ett bolag i Stockholm som också driver friskolor med namnet Europaskolan. Vi vill betona att Europaskolan i Strängnäs inte har något samband med dem. Våra skolor ägs av en ideell stiftelse, helt utan krav på vinst eller avkastning.

Stiftelsen Europaskolan är i dag huvudman för två friskolor i Strängnäs: gymnasiet Europaskolan Strängnäs och grundskolan Europaskolan Rogge. Samma ägare får Europaskolan Malma, den planerade nya grundskolan i Malmköping.

Stiftelsen är helt ideell och icke vinstdrivande. Den är även politiskt och religiöst oberoende.

Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier. Överskott på verksamheten återinvesteras för att utveckla kvaliteten i skolorna, såväl inom undervisning som lokaler och utrustning.

Länk till artikeln i DN >

Läs mer om våra skolors namn här >