Europaprogrammen

Europaprogrammen (SA och HU)

Ser du en framtid med internationell inriktning? Kanske som jurist, arkitekt, psykolog eller lärare? Europaprogrammen ger en samhällsvetenskaplig bas. Andra och tredje året kan du välja specialitet – samhällsvetenskaplig eller humanistisk inriktning.

Europaprogrammens studier utgår från Europa. Det handlar om allt från samarbete och konflikter till konst och kultur. Inte minst studerar vi de stora politiska förändringar som format vår världsdel.

Fördjupningar i humaniora, samhällskunskap och historia ger dig möjlighet att vidga ditt internationella perspektiv.

Europaprogrammen gör dig också väl förberedd för högskolestudier – precis som övriga program på Europaskolan Strängnäs.

Vad kan du bli?

Efter Europaprogrammet SA (samhällsvetenskaplig inriktning) kan du bland annat vidareutbilda dig till dessa yrken:

  • Jurist
  • Ämneslärare grundskola/gymnasium
  • Psykolog
  • Socionom
  • Beteendevetare
  • Samhällsvetare
  • Statsvetare
  • Språkvetare
  • Översättare
  • Tolk

Här kan du ladda ner poängplanerna för Europaprogammen som pdf.

Poängplan: Europaprogrammet HU >
Poängplan: Europaprogrammet SA >