Emelie Graham satsar på forskningen inom atmosfärskemi och klimatförändringar

Emelie Graham

Program/klass på Europaskolan Strängnäs: Kemi/Fysik-programmet
Avgångsår: 2008

ES_Emelie1
År 2013 tog Emelie Graham sin kandidatexamen vid Lunds universitet. Bilden är från Lundagård, på dagen för examensceremonin.

”Jag ser tillbaka på mina tre år hos er med enormt mycket glädje!” Det säger Emelie Graham, tidigare elev på Europaskolan Strängnäs. I ett brev berättar hon om sina studier och erfarenheter efter gymnasiet. Både kandidat- och masterutbildning har det blivit, där Emelie utvecklat en egen studieteknik – inte trots, utan tack vare sin dyslexi.

Sommaren 2008 tog Emelie Graham studenten från Europaskolan Strängnäs, där hon läste Kemi/Fysik-programmet. År 2015 har hon studerat vid flera universitet och siktar nu på en doktorandutbildning inom atmosfärskemi och klimatförändringar. Hon är dessutom aktuell som stipendietagare hos Stiftelsens Fredrik Lindströms minne.

Här berättar Emelie själv om tiden efter gymnasiet:

Under sommaren 2007 fick jag möjligheten att delta på den naturvetenskapliga forskarskolan i Karlskoga, ett samarbete mellan några av Sveriges främsta universitet. Dagarna inleddes med föreläsningar av professorer och doktorander från de olika universiteten, och eftermiddagarna spenderade vi sedan i labbet. Senare under hösten, på praktikkursen, besökte jag min handledare från forskarskolan som då doktorerade på Chalmers. Det var under den tiden jag riktigt fick smak för en framtid inom forskning, och mitt fältarbete och klimatstudier under miljökunskapskursen gjorde att jag hittade en infallsvinkel som passade mig!

Hösten 2010 påbörjade jag studier vid Lunds universitets meteorologiprogram, som de då drev i samarbete med Köpenhamns Universitet och Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Under en tid pendlade jag sedan mellan boende i Helsingborg och mina fysikstudier i Lund och meteorologiinriktning i Köpenhamn. Våren 2013 skrev jag mitt kandidatarbete inom atmosfärskemi och förbränningsfysik.

Sommaren 2011 fick jag diagnosen dyslexi, något jag önskar hade uppmärksammats och utretts mycket tidigare. Samtidigt lärde jag mig tidigt under min uppväxt att acceptera mina läs- och skrivsvårigheter, och utvecklade i stället egna studietekniker som passar just mig och mina intressen. Dyslexin låter mig se på problem från andra vinklar än de flesta, och det är inte trots, utan tack vare min dyslexi som jag har hamnat där jag är i dag.

I dag läser jag min sista termin på Lunds universitets masterprogram inom Atmosfärsvetenskap och Biokemiska kretslopp. Under min tid som masterstudent har jag bland annat åkt på fältarbete vid forskarstationen i Abisko, lärt mig ekosystemmodellering och studerat aerosoler, och hur de påverkar moln och klimat, vid Stockholms universitet.

Emelie_2
Emelie Graham med ett femtiotal emissionsprover från en av myrarna kring forskarstationen i Abisko.

Just nu arbetar jag med mitt masterarbete, där jag utreder ett potentiellt biobränsles inverkan på den urbana luftkvaliteten. För detta utför jag experiment vid Köpenhamns Universitet och Universitetet i Oslo. Efter examen planerar jag att fortsätta som doktorand inom området atmosfärskemi för att på så sätt verka för bättre luftkvalitet, miljö och klimat.

I början av mars 2015 var jag en av sex studenter som fick äran att ta emot ett stipendium från Stiftelsen Fredrik Lindströms minne, under Eskilsgalan.

Mina intressen och mitt val av fortsatta studier är ett direkt resultat av alla engagerade människor jag träffat under vägen, däribland många av mina lärare vid Europaskolan Strängnäs.

Jag ser tillbaka på mina tre år hos er med enormt mycket glädje!

Tack för ditt brev och varmt grattis till stipendiet, Emelie. Vi önskar dig stort lycka till med dina fortsatta studier.

Läs mer om Stiftelsen Fredrik Lindströms minne här >