Elever på EU-programmet startar ungdomsgrupp inom FN-förening

Europaskolan_FN

Linn Westlund och Matilda von Schéele i EU13 har startat en ungdomsgrupp inom Strängnäs FN-förening, med förhoppning om att det kommer väcka ett intresse hos fler ungdomar i kommunen.

Strängnäs FN-förenings ungdomsgrupp samlas någon gång per månad för att diskutera framtida arbete med insamlingar, utställningar och andra aktiviteter kopplade till FN. Det kan exempelvis handla om kampanjer för flickors och barns rättigheter, skolmat för världens barn samt milleniemålen.

Linn och Matilda utbildar sig till ungdomsansvariga på FN-förbundet i Stockholm. Möjligheter till kurser, seminarium och utbildningar kommer att finnas tillgängliga för medlemmar i föreningen.

Kontakta ungfnstrangnas.gmail.com vid eventuella frågor eller om du är intresserad av medlemskap!

Här kan du läsa mer om Strängnäs FN-förening >