Biträdande professor Marcus Samuelsson föreläser om fenomenet ledarskap i klassrummet, onsdagen den 9 mars

Foto: Lennart Lundwall

Som en del i projektet LÄS som står för “Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan” bjuder vi ännu en gång in till en serie med kvällsföreläsningar. Först ut denna vårtermin är Marcus Samuelsson, biträdande professor vid Linköpings universitet.

Hans forskning handlar i huvudsak om fenomenet ledarskap i klassrummet, eller som han väljer att benämna det, didaktiskt ledarskap. Didaktiskt ledarskap fokuserar på hur lärare kan leda genom att undervisa, så att elever utvecklas kunskapsmässigt, socialt och moraliskt.

Detta fenomen har Marcus studerat på flera olika sätt. Oftast genom fallstudier. Han har till exempel undersökt hur lärare i slöjd leder slöjdverksamhet för barn och ungdomar, och om lärares upplevelse av besvärande elevbeteende förändrats mellan 1998 och 2013. Han har även undersökt om hur blivande lärare tänker om lärares ledarskap, och vad lärare i slöjd uppfattar som ett utmanande elevbeteende och hur de hanterar sådan utmaning.

Sedan början av 2010-talet har Samuel tillsammans med sin forskargrupp, också forskat om och på vilket sätt simuleringar och simuleringsträning kan användas i utbildning av blivande lärare och vidareutbildning av verksamma lärare.

Det finns ett stort behov av att effektivisera träning av blivande lärare. Detta projekt undersöker vilken effekt olika undervisningsformer har för lärarstudenters utveckling av undervisnings- och ledarskapsförmågan.

Föreläsningen hålls onsdagen den 9 mars, klockan 18.00 i Djäknehallen som är Europaskolan Strängnäs aula. Föreläsningsserien är gratis och öppen för allmänheten.

Varmt välkommen!

Läs mer om fortbildningsprojektet för lärare här > 
Läs mer om Marcus Samuelsson här >