Besök från Moldavien på Europaskolan Strängnäs

Moldavien

Hur var det att leva som medborgare i Moldavien under sovjetdiktaturen? Och vilka utmaningar står landet inför i dag? Det fick elever på Europaskolan Strängnäs veta mer om under ett besök från Europas fattigaste land.

Det var biskop Victor Palovski och tre pastorer som besökte gymnasiet i veckan, för att träffa de elever som läser internationella relationer och samhällskunskap.

Besökarna berättade om Moldavien ur flera perspektiv: historiskt, politiskt och ekonomiskt. Föreläsningen handlade delvis om hur det var att leva som medborgare under sovjetdiktaturen, där systemet genomsyrade samhället och påverkade människornas vardag.

Ämnen som berördes var yttrandefrihet, religionsfrihet, övervakning och förföljelse. Det togs även upp frågor om dagens Moldavien och de framtida utmaningar och möjligheter som finns.

De främsta inre utmaningarna som landet står inför är korruptionen och försöken att ge fattiga människor hopp om framtiden. Yttre utmaningar handlar i första hand om relationen till Ryssland och utbrytarrepubliken Transnistrien.

Vi tackar för ett givande besök!