Besök från EU-domstolen på Europaskolan Strängnäs

Måndagen den 14 november fick våra elever i årskurs 1, ett spännande besök av juristlingvisterna Gudrun Savel och Göran Hussel från EU-domstolen. De hade hört talas om Europaskolan Strängnäs genom en tidigare elev och ville gärna komma och berätta mer om EU-domstolen och vilken spännande arbetsplats den kan vara.

EU-domstolen som finns i Luxemburg, har till uppgift att bland annat tolka EU:s lagstiftning och se till att den tillämpas likvärdigt i alla EU-länder. EU-domstolen löser också rättsliga tvister som kan uppstå mellan olika EU-länder och EU-institutioner.

På EU-domstolen arbetar omkring 650 juristlingvister, varav 24 är från Sverige. Deras huvudsakliga uppgift är att översätta domar och övriga handlingar som är skrivna på franska till de olika EU-ländernas egna språk. Det görs av rättssäkerhetsskäl. Man är mycket mån om att enskilda EU-medborgare ska kunna ta del av domstolens beslut på sina egna språk. Man jobbar också av rättssäkerhetliga skäl alltid i par vid översättningsarbetet, för att på så sätt så långt det är möjligt säkerställa och kvalitetssäkra översättningsprocessen.

Om man skulle vara intresserad av att som Gudrun Savel och Göran Hussel kunna arbeta som juristlingvist på EU-domstolen, behöver man först ha en fullständig juristutbildning och därutöver behärska franska flytande i skrift och tal och dessutom ytterligare minst ett språk utöver sitt modersmål.

Förutom att kunna jobba på EU-domstolen finns det även behov av juristlingvister i Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, och EU-kommissionen men också på större internationella företag, så karriärmöjligheterna är många.

Vi vill rikta ett stort tack till både Gudrun och Göran för en mycket intressanta föreläsning om det viktiga och spännande arbetet på EU-domstolen. Förhoppningsvis har detta besök inspirerat en och annan elev till att framöver ytterligare fördjupa sina språkkunskaper.

Här kan du läsa mer om hur det är att jobba som juristlingvist på EU-domstolen >