admin

admin

Professor Ulf Danielsson föreläser för allmänheten
i Djäknehallen den 26 oktober kl. 18.00

För fjärde året startar nu återigen projektet LÄS som står för “Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan”. Det är ett fortbildningsprojekt för lärare i Strängnäs, i samarbete mellan Stiftelsen Europaskolan, Strängnäs kommun och Uppsala universitet. I LÄS-projektet bidrar ett stort antal professorer…