Arteselever i framgångsrikt projekt med Riksteatern

riksteatern

Elever i Artes10 har varit referensgrupp åt dramatikern Anders Duus, i hans arbete med pjäsen Hyenor. Pjäsen ingår i Riksteaterns projekt Länk 2014 och har blivit den mest valda bland projektets sex nyskrivna pjäser.Nyskriven dramatik av etablerade dramatiker – direkt skriven för skolor och unga amatörensembler. Det är kärnan i Riksteaterns Länk-projekt. Projektet är också en bro mellan skolan, unga amatörer och den professionella teatervärlden.

Under läsåret 2012/2013 deltog Evelina Nekby, Catja Gyllhamn och Agnes Sköldberg i Artes10 i projektet genom ämnet sceniskt karaktärsarbete. Eleverna var då referensgrupp åt dramatikern Anders Duus (som numera är bosatt i Strängnäs) i hans arbete med pjäsen Hyenor. Ansvarig lärare var Eva Mutvei.

Samarbetet har varit mycket framgångsrikt och pjäsen Hyenor har blivit den mest valda  bland de medverkande skolorna. Nu kommer den att repeteras och framföras på många håll, under det närmaste året.

I fredags hölls ett seminarium om Länk 2014 på Riksteatern, med cirka 50 personer från olika teaterföreningar runt om i landet.  Vår skola deltog med ett mycket uppskattat inslag: Rosalie Karlsson och Julia von Heideken i Artes11 och Evelina Nekby från Artes10 läste högt ur pjäsen Hyenor. Evelina blev också, tillsammans med Eva Mutvei, intervjuad om samarbetet med Anders Duus.

Vi är mäkta stolta över alla elever som deltog i projektet.

Varmt tack till er alla!

Eva Mutvei

Läs mer om projektet här>