Artes som tillval

Europaskolan Strängnäs har tagit beslut om att inte starta Artesprogrammen inför läsåret 2017/2018. Artesprogrammen ersätts i stället av ett tillvalspaket av kurser som man kan välja inom det individuella valet inför årskurs 2 och 3, oberoende av vilket program man går. På detta sätt blir Artes tillgängligt för alla skolans elever.

Tillvalspaket:

  • Artes – bild: Bild och form 1b och Fotografisk bild 1
  • Artes – musik: Instrument och sång 1 och Ensemble 1 (Musikakademin)
  • Artes – teater: Scenisk gestaltning 1 och Sceniskt karaktärsarbete