Vanliga frågor

Vi på Europaskolan Strängnäs får ofta frågor om skolans verksamhet. Här har vi valt att samla vanliga frågor och besvara dem så att alla kan ta del av informationen. Hittar du inte just din fråga? Välkommen att kontakta oss, via telefon eller e-post.

Vad innebär det att Europaskolan Strängnäs är ”riksrekryterande”?
Europaskolan Strängnäs tar emot elever från hela Sverige. Ingen kommun kan vägra en elev att gå här.

Är Europaskolan Strängnäs en internatskola?
Nej, skolan har många ”långväga” elever som bor i Strängnäs under veckorna i våra elevbostäder, inackorderade eller i hyrda lägenheter – men har inte elevhem av internattyp.

Får man ekonomisk hjälp med bostadskostnad?
Inackorderingsbidrag kan sökas hos CSN. Läs mer på www.csn.se.

Krävs det höga betyg för att komma in på Europaskolan Strängnäs?
Om du har ett betygssnitt runt C–D ska det inte vara några problem. För genomsnittsbetyg och lägsta betyg för antagning till Europaskolan Strängnäs de senaste fem åren, se ”Antagning” på sidan ”Ansökan”.

Är det svårt att få bra betyg på Europaskolan Strängnäs?
Trots att många elever har höga betyg från högstadiet höjer de flesta sina medelbetyg under sina tre år på Europaskolan Strängnäs.

Hur mycket kostar bildningsresorna till Europa?
Kostnaden varierar mellan 4 000 och 6 000 kronor per elev. Resorna bekostas av eleverna själva, då de är frivilliga och utgör ett erbjudande utöver kurs.

Hur många elever går på skolan?
Skolan har 400 elevplatser. Läsåret 2015/2016 går ca 370 elever på skolan fördelade på 16 klasser.

Hur är lärarna på Europaskolan Strängnäs?
Alla våra lärare är behöriga med högskoleutbildning i sina respektive ämnen. De är mycket motiverade inför sina uppgifter i och utanför klassrummet och starkt engagerade i våra bildningsresor. Lärarna hjälper dig inte bara i frågor som gäller undervisningen utan också med andra, ibland mer privata frågor. Frågar man eleverna vad som är bäst med skolan blir svaret ofta: ”Europaandan och våra lärare”.

Är Europaskolan Strängnäs en kvalitetssäkrad skola?
Ja, vi har ett omfattande system för att utvärdera och förbättra skolan i olika avseenden.

Jag kommer från en liten stad i Dalarna. Kommer jag att känna mig ensam?
Många elever kommer från hemorter långt från Strängnäs. Har du ett öppet sinne och är mottaglig för nya kontakter, dröjer det inte länge förrän du fått nya kompisar – några kanske vänner för livet.

Finns tid för annat än att plugga?
Är du aktiv och engagerad på lektionerna och planerar dina hemuppgifter, får du gott om tid över för annat. På Europaskolan Strängnäs finns flera föreningar som kanske intresserar dig (se ”Föreningsliv”). Ta också del av Strängnäs idrotts- och kulturliv.

Vad betyder stadscampus?
Stadscampus kallar vi vårt skolområde, som inte ligger separat utan integrerat i staden. Europaskolan Strängnäs lokaler är fördelade på åtta byggnader centralt i det historiska Strängnäs, vid Mälaren. Det tar bara ett par minuter att gå mellan husen, bortsett från byggnaden Artes som ligger några minuter längre bort.

Varifrån kommer Europaskolan Strängnäs elever?
De flesta kommer från Strängnäs men många kommer också från Nykvarn, Eskilstuna, Flen och Enköping. Dessutom är cirka 40 elever från avlägsna orter inneboende i Strängnäs.

Hur är fördelningen flickor/pojkar i klasserna?
På Artes- och Europaprogrammen är det flest flickor men på de andra programmen är könsfördelningen jämn.

Är undervisningen på Europaskolan Strängnäs på engelska?
Nej, undervisningen är på svenska. Däremot har elever med mycket goda kunskaper i engelska, under lärares ledning, möjlighet att förbereda sig för en Cambridgecertifiering i engelska.

Är Europaskolan Strängnäs verksamhet vinstdrivande?
Nej. Europaskolan Strängnäs drivs (via ett aktiebolag) av den ideella Stiftelsen Europaskolan, som är icke vinstdrivande. Eventuellt överskott på verksamheten går direkt tillbaka till eleverna. Det används då för att utveckla undervisningen, och förbättra lokaler och utrustning. Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier.

Kontakt

Reception, Europaskolan Strängnäs
Telefon: 076-767 08 25
E-post: info@europaskolan.se