Skolledning

Europaskolan Strängnäs skolledning

thomas_axelsson

Thomas Axelsson – Rektor/verkställande direktör

Arbetsrum i Philosophicum
Mobil: 0152-33 11 01
E-post: thomas.axelsson@europaskolan.se


olympia_berterud

Olympia Berterud – Biträdande rektor/administrativ chef

Arbetsrum i Philosphicum: 0152-33 11 02
E-post: olympia.berterud@europaskolan.se


martina_gustavsson

Martina Gustavsson – Biträdande rektor

Arbetsrum i Philosphicum: 0152-33 11 03
E-post: martina.gustavsson@europaskolan.se