Länkar

Alla studier.se
www.allastudier.se/utbildningar

Europaskolan Strängnäs
Europaskolan Rogge har en systerskola i Strängnäs: frigymnasiet Europaskolan Strängnäs. Båda skolorna ägs av stiftelsen Europaskolan, som är icke vinstdrivande samt politiskt och religiöst oberoende.Europaskolan Strängnäs är gymnasiet med både hjärta och hjärna. Här lär du inte bara för skolan, utan för livet. Skolan förbereder dig både för högskolestudier och för jobb i Sverige eller utomlands. Europaskolan Strängnäs karakteriseras av Europa- och omvärldsorientering, digital teknik och ett stadscampus centralt i historiska Strängnäs.

Skolan har plats för cirka 400 elever – inte fler än att du redan första året lärt känna alla i din årskull och alla som arbetar i skolan.
www.europaskolan.se

Framtidsvalet
www.framtidsvalet.se

GY11
Läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011.
www.skolverket.se/sb/d/2885

LGR11
Hösten 2011 kom Lgr 11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
www.skolverket.se/sb/d/2885

Skolverket
Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete. Syftet är att förbättra kvaliteten och resultaten i undervisningen.
www.skolverket.se

Utbildningsinfo
Fakta om gymnasiestudier och även viss antagningsstatistik till tidigare år.
www.utbildningsinfo.se