Europaskolan Rogges styrelsejohan_h_larsson
Ordförande:

Johan H Larson
Direktör, verkställande ledamot
i Stiftelsen Europaskolan

 

 


Ledamöter:

Lars Bergström

Lars Hullberg

Mikaela Cato

Robert Vikström

Tor Ahlmark

Victoria Karlsson

Anders Vikdahl

Claes Svensson (Arbetstagarrepresentant)