Elevhälsa

sjukhalsovard680

Europaskolan Rogges skolhälsovård

Skolhälsovården finns till för dig, när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med.

Europaskolan Rogges skolsköterska heter Camilla von Scheele. Hon har mottagning i A-huset och där finns också Mia Wilander, skolans kurator. Till sin hjälp har skolhälsovården Peter Gillberg, skolläkare, och Maria Schirren som är skolpsykolog och kommer från Resurscentrum. Skolhälsovården genomför naturligtvis även regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.


Skolsköterska

E-post till skolsköterskan: camilla.vonscheele@europaskolan.se 
Telefon: 0152- 33 35 04


Kurator

Telefontid tisdagar: 08.30−09.30
Telefon: 
0152-33 35 05

E-post till kurator: mia.wilander@europaskolan.se