Artesprogrammen

Europaskolan Strängnäs har tagit beslut om att inte starta Artesprogrammen inför läsåret 2017/2018. Artesprogrammen ersätts i stället av ett tillvalspaket av kurser som man kan välja inom det individuella valet inför årskurs 2 och 3, oberoende av vilket program man går. På detta sätt blir Artes tillgängligt för alla skolans elever.

Du som har sökt Artesprogrammet SA erbjuds en plats på ett närliggande program, Europaprogrammet SA alternativt det samhällsvetenskapliga spetsprogrammet Modern Humanities.

Du som har sökt Artesprogrammet NA erbjuds en plats på Kemi/Fysikprogrammet alternativt det naturvetenskapliga spetsprogrammet Science.

Tillvalspaket:

  • Artes – bild: Bild och form 1b och Fotografisk bild 1
  • Artes – musik: Instrument och sång 1 och Ensemble 1 (Musikakademin)
  • Artes – teater: Scenisk gestaltning 1 och Sceniskt karaktärsarbete